Monthly Archives: June 2016

baseball’s newest fan

G43A3284

G43A3318

G43A3348

G43A3400

G43A3445

G43A3452

ducks make every park more fun

3J3A8265

3J3A8331

G43A3077

G43A3117

G43A3144

heather + paul 6.18.16

G43A5450

G43A5493

G43A5514

G43A5595

3J3A0040

3J3A0224

G43A5699

G43A6242

G43A6343

G43A6371

G43A6461

G43A6478

G43A6516

3J3A0793

G43A6704

G43A6630

G43A6639

G43A6815

3J3A1023

G43A7351

G43A7396

G43A7068

Ceremony: St. Isaac Jogues  РFather Darrell Roman

Reception: Riverhouse Banquet Center

 

shannon + josh 6.17.16

G43A3504

G43A3513

G43A3529

G43A3745

3J3A8809

G43A4060

G43A4104

308A1978

308A2036

3J3A8844

3J3A8953

3J3A8656

G43A3959

308A2102

G43A4775

G43A4823

G43A4856

3J3A9554

G43A4868

G43A4880

G43A4902

308A2218

G43A5336

Ceremony + Reception: Cherry Creek Golf Course

Florist: Viviano Flower Shop

Cake Artist: Knudsen’s Bakery

Wedding Officiant: Carl Vogler

DJ: DJ Dan Nichols

Hair + Make Up Artist: Bridesmaid Beautiful

Wedding Gown: Bella Bridal Gallery

the cheese monster loves the park

3J3A4427

3J3A4561

3J3A4788

3J3A4880

G43A5216

G43A5424